Chọn Vị Trí Sản Phẩm

Cơ hội đầu tư:

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Tư Vấn Pháp Lý Đất Đai Nhà Cửa

Giấy ủy quyền sử dụng đất có thể thay thế hợp đồng không?


Hỏi: Người chị bà con bên Mỹ ủy quyền cho tôi sử dụng một thửa đất tại Việt Nam do chị ấy đứng tên bằng "giấy ủy quyền" có công chứng và có công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Sanfrancisco.

Nhưng khi làm thủ tục sang tên, cơ quan hành chính địa phương đòi phải làm hợp đồng ủy quyền thì mới tiến hành các thủ tục được. Xin hỏi, hợp đồng ủy quyền và giấy ủy quyền có gì khác nhau? Có cách nào dùng giấy ủy quyền này hợp thức hóa giấy tờ không?


Giấy ủy quyền sử dụng đất có thể thay thế hợp đồng ủy quyền
Giấy ủy quyền sử dụng đất có thể thay thế hợp đồng ủy quyền
Trả lời:
Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền về bản chất không khác nhau, đều chung một mục đích “ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền”.
Giấy ủy quyền chỉ do người ủy quyền lập và ký tên có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc không có xác nhận. Hợp đồng ủy quyền gồm 2 bên, bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền cùng ký tên xác nhận vào hợp đồng ủy quyền.
Như vậy, trong một số trường hợp người ủy quyền và người nhận ủy quyền không thể gặp nhau để lập hợp đồng ủy quyền thì chỉ cần người ủy quyền ký lập giấy ủy quyền và đủ (như trường hợp của bạn nêu).
Trong trường hợp này bạn có thể đem giấy ủy quyền đến phòng công chứng để làm thủ tục ký thụ ủy quyền. Sau khi hoàn tất thủ tục thụ ủy quyền (tại bất kỳ phòng công chứng nào), bạn có thể dùng giấy ủy quyền và giấy thụ ủy quyền giao dịch công việc theo nội dung thể hiện trong giấy ủy quyền.
Trân trọng.
Luật sư Lê Thị Hoài Giang
(Văn Phòng Luật sư Lê Nguyễn)
(Theo TTO) 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

xem tiếp